Over de fireblocker voor de scootmobiel
De fireblocker is een uniek brandblusmiddel voor scootmobielen en zorgt ervoor dat uw scootmobiel 24 uur per dag, 365 dagen per jaar en 15 jaar lang beveiligd is tegen brand.


Waarom is er een fireblocker nodig in de scootmobiel?
Er rijden steeds meer scootmobielen rond in Nederland. Hierdoor zijn de geschikte stallingen hiervoor (met een eigen brandbeveiliging) overvol en worden scootmobielen, noodgedwongen, vaak geplaatst in andere openbare ruimtes, gangen of bergingen.
Scootmobielen zijn elektrisch aangedreven voertuigen, waarbij regelmatig de accu’s moeten worden op- of bijgeladen. Het laden van accu’s kan kortsluiting veroorzaken. Dit geldt tevens voor slijtage van onderdelen of overbelasting van het voertuig, dat brand tot gevolg kan hebben.
Omdat reguliere openbare ruimtes, gangen of bergingen vaak geen eigen brandbeveiligingsinstallatie hebben zoals een sprinkler-installatie, biedt de fireblocker uitkomst.

Ook is het zo dat dat de fireblocker een beginnende brand opspoort en deze eigenlijk al dooft voordat er echt brand is. Hierdoor is de fireblocker sneller met blussen dan een regulier brandbeveiligingsysteem. Dit zorgt voor veel minder rookontwikkeling waardoor dit de bijkomende schade van een brand beperkt en er geen giftige stoffen vrijkomen.


Hoe werkt een fireblocker?
Een fireblocker bestaat uit verschillende onderdelen waaronder 2 blusgeneratoren, een warmte detectie kabel (Lineair Heat Protection cable) en schakelkast. Bij een beginnende brand smelt de warmte detectie kabel en werkt deze als een soort van schakelaar die een signaal geeft aan de schakelunit. De Schakelunit activeert een gloeiplug in de blusgeneratoren en deze zal het vaste blusmiddel omzetten in blusgas (Aerosol).

Hoe blust de fireblocker de ontstane brand?
Deze ontstane blusgas (Aerosol) is te herkennen als een mistvorm, die geheel onschadelijk is voor u en de directe omgeving. De ontstane Aerosol doet zijn blussende werking op moleculair niveau. De door de brand ontstane onevenwichtige molecuul verbindingen (vrije radicalen) worden door toestromende FirePro® aerosol moleculen verbonden. Hierdoor ontstaat weer een moleculair evenwicht, zodat de brand uit is en er tijdens de blussing geen belangrijke zuurstof wordt weggenomen. Ook zal er door de blussing van FirePro aerosol geen nevenschade ontstaan.


Veiligheid gewaarborgd, wij zijn gecertificeerd!
De fireblocker is volledig gecertificeerd en mag enkel geplaatst en onderhouden worden door gecertificeerde monteurs. Alle monteurs van Scootmobiel Polanen in Zoetermeer hebben hiervoor een cursus gehad en zijn dus gecertificeerd om zowel de fireblocker te mogen plaatsen alsook te onderhouden. U ontvangt altijd, zowel bij plaatsing als bij onderhoud, een officieel certificaat en bewijs van inbouw. Bewaar deze goed. U bent verplicht jaarlijks onderhoud aan de fireblocker te laten uitvoeren. Hiervan ontvangt u wederom een certificaat. Wij nemen altijd zelf contact met u op voor een afspraak, hier heeft u geen omkijken naar!
Het is belangrijk om te weten dat niemand anders aanpassingen of vervangingen aan de fireblocker mag doen dan de gecertificeerde partners van FirePro & fireblocking systems.


Wat kost een fireblocker?
De fireblocker zelf (inclusief certificering en module): €500,-
Onderhoud Fireblocker (inclusief nieuwe certificering): €25,-
Bij het uitvoeren van een volledige onderhoudsbeurt van uw scootmobiel (á €165) vervallen de voorrijkosten en de onderhoudskosten (arbeid) van het onderhoud aan de fireblocker.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.